Wat is grooming?

geschreven door taskforce-digitale-veiligheid-Gemeente-Amsterdam

Glenn carstens peters npx X Wg Q33 ZQ unsplash copy

Grooming is digitaal kinderlokken met de bedoeling het kind te ontmoeten en er vervolgens seksueel misbruik mee te plegen. Om dat te voorkomen en meer over het onderwerp te weten te komen, ga naar site van politie over grooming. Of volg onderstaande link.

andere tips & adviezen in digitale veiligheid