Waar vind ik weetjes over taal?

geschreven door OBA

Christin hume k2 Kcwkandwg unsplash

Wat is taal?

Taal is een vorm van communicatie. Taalkunde of taalwetenschap is het bestuderen van alle aspecten van de menselijke taal. Algemene taalkunde is de studie van taal als 'systeem' met verschillende deelgebieden, zoals grammatica.

Vragen over taal zoals: "Is het groter dan of groter als?" kun je vinden op de gratis website van (bijvoorbeeld) Onze Taal.

Wil je dieper ingaan op taalvraagstukken, dan is de Nederlandse Algemene Spraakkunst (ANS) wellicht een alternatief. Deze is online te raadplegen als e-ans.

Interessante links zijn:

- http://www.etymologiebank.nl/

- https://ans.ruhosting.nl/

- https://onzetaal.nl/

- https://www.cambiumned.nl/


andere tips & adviezen in leren en maken