Hoe veilig is mijn kind op sociale media (Instagram, Snapchat, Tiktok, Facebook)?

geschreven door taskforce-digitale-veiligheid-Gemeente-Amsterdam

Girl wearing blue dress while using smartphone 3768166

Kinderen kunnen veel plezier hebben van verschillende sociale media. Toch kunnen er online ook vervelende dingen gebeuren, zoals pesten. Het is goed om je als ouder daarvan bewust te zijn en met je kind hierover in gesprek te gaan (en te blijven). Misbruik door sociale media gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het gebruik van nepaccounts of problemen met privacy. Volgens de richtlijnen van de Europese Unie hebben jongeren onder de 16 jaar officieel toestemming van hun ouders nodig om een sociale media-account te maken.

Let altijd op de privacy-instellingen van het account, voor meer informatie hierover ga naar Computer Totaal veilig internetten

Om makkelijker het gesprek met je kind te voeren over de mediaopvoeding, ga naar Mediawijsheid

Is er sprake van online misbruik, dan kan je dat melden op de pagina Profielmisbruik op social media* van de website Helpwanted.nl* Je kunt het profielmisbruik ook rechtstreeks melden bij het sociale media platform in kwestie. Meld het dan dus aan Facebook*, Instagram*, Twitter* of Snapchat, of andere platformen.

andere tips & adviezen in digitale veiligheid