Hoe weet ik dat veilig wordt omgegaan met mijn gegevens?

geschreven door taskforce-digitale-veiligheid-Gemeente-Amsterdam

Person using laptop computer inside room 936091

De gemeente houdt zich aan drie wetten bij de verwerking van persoonsgegevens: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Gegevens Basisregistratie Personen (BRP). Een aparte, onafhankelijke instantie (de Autoriteit Persoonsgegevens) controleert of gemeenten zich aan deze wetten houden. Voor meer informatie kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

andere tips & adviezen in digitale veiligheid